ΠΙΣΩ

Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου για την ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Το ΔΣ του συλλόγου λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές να πραγματοποιηθούν με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής σύμφωναμε τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν στις 24 και 31 Ιανουαρίου 2021.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα εξής:

  1. Έγκριση Πεπραγμένων, Ισολογισμού και Απολογισμού του 2020 και της τριετίας 2018-2020 σύμφωνα με εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021
  3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γραμματέας και ο Βοηθός Γραμματέας με την συμβολή όλων των μελών του ΔΣ αναλαμβάνουν να ενημερώσουν όλα τα μέλη του συλλόγου που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 για τα θέματα και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέλευσης και των εκλογών, υποψηφιότητες υποβάλλονται προς το ΔΣ έως τις 22 Ιανουαρίου.

Οι συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 31 Ιανουαρίου 2021 και με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής θα συγκεντρωθούν οι υποψηφιότητες, θα συνταχθεί το ψηφοδέλτιο και θα διεξαχθούν οι εκλογές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο