ΠΙΣΩ

Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου για την ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Barsinikos-meta image

Tο ΔΣ του συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές να πραγματοποιηθούν με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής στις 21 και 28 Ιανουαρίου 2024.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα εξής:

  1. Έγκριση Πεπραγμένων, Ισολογισμού και Απολογισμού του 2023 και της τριετίας 2020-2023 σύμφωνα με εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024,
  3. Τροποποίηση Καταστατικού,
  4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γραμματέας και ο Βοηθός Γραμματέας με τη συμβολή όλων των μελών του ΔΣ αναλαμβάνουν να ενημερώσουν όλα τα μέλη του συλλόγου που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών έως τις 30 Οκτωβρίου 2023 για τα θέματα και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέλευσης και των εκλογών, υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις 14 Ιανουαρίου.

Οι συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 21 και 28 Ιανουαρίου 2021, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής θα συγκεντρωθούν οι υποψηφιότητες, θα συνταχθεί το ψηφοδέλτιο και θα διεξαχθούν οι εκλογές. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού η εφορευτική επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όσων συμμετέχουν στις ΓΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Προοδευτικός Σύλλογος “Ταϋγέτης Μυστρά”.

-.-