Πρόσβαση

Η απόσταση του χωριού μας από τα σημαντικά αστικά κέντρα είναι:

• από την Αθήνα 224 χλμ
• από τη Σπαρτη 11 χλμ
• απο την Καλαμάτα μεσώ του δρόμου του Ταΰγετου 61 χλμ