ΠΙΣΩ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Κατασκευές μαντρών, καλντεριμιών, σκαλοπατιών και βρυσών σε δίκτυο μονοπατιών»

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ταϋγέτης Μυστρά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου που αφορά την κατασκευή μαντρών, καλντεριμιών, σκαλοπατιών και βρυσών σε δίκτυο μονοπατιών δικτύου μονοπατιών του ανατολικού Ταϋγέτου στα όρια του Δ. Σπάρτης

Τίτλος έργου: «Κατασκευές μαντρών, καλντεριμιών, σκαλοπατιών και βρυσών σε δίκτυο μονοπατιών»

Προϋπολογισμός έργου: 37.076€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

(29.900,00€ προ ΦΠΑ + 7.176,00€ ΦΠΑ).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Προοδευτικός Σύλλογος Ταϋγέτης Μυστρά

Διεύθυνση: Μυστράς Δ. Σπάρτης Τ.Κ. 23100

Επικοινωνία: Καρούνος Σωτ. Παναγιώτης 697 709 8552


 Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ.