ΠΙΣΩ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δύο διαγωνισμοί για τα έργα «Αποκατάστασης δικτύου μονοπατιών στον ανατολικό Ταΰγετο»

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Προοδευτικού Συλλόγου Ταϋγέτης Μυστρά, ευχαριστεί τους τέσσερις υποψηφίους αναδόχουςσταέργα«Αποκατάστασηςδικτύου μονοπατιών στον ανατολικό Ταΰγετο», μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαναπόνομικό ειδικό σε θέματα προμηθειών δεν διαπιστώθηκεοποιαδήποτε έλλειψηως προς την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που έχουν συμπεριλάβει οι υποψήφιοιανάδοχοιστιςπροσφορές τους.

Στο πλαίσιο αυτόη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Συλλόγου εισηγήθηκε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγουνα ανατεθούν τα έργα στους υποψηφίους με την χαμηλότερη προσφορά, αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των δύο συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων.